Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Στο επόμενο στιγμιότυπο εμφανίζεται η λίστα των διαδασκόντων κατά την προσθήκη ενός καινούριου πόρου. Βλέπουμε ότι τι μοναδικό διδακτικό προσωπικό για το οποίο μπορεί να προστεθεί πόρος είναι αυτό που έχει ανατεθεί στο χρήστη. Το ίδιο ισχύει και στην επιλογή Μαθήματος


   Image Added

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη νέου περιεχομένου, βλ. Διαχείριση Περιεχομένου [Content Manager]

...