Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Content Manager


Το παρόν κεφάλαιο απευθύνεται στους διαχειριστές περιεχομένου και έχει στόχο να περιγράψει τον τρόπο προβολής, καταχώρησης και ενημέρωσης των στοιχείων ενός ή περισσοτέρων πόρων στο σύστημα.

Ένας πόρος δημιουργείται για να περιγράψει και να παρουσιάσει με τη μορφή πολυμέσων (βίντεο, παρουσίαση, υπότιτλοι):

 1.  μια Διάλεξη στα πλαίσια ενός Μαθήματος ή
 2.  ένα Γεγονός (ομιλία, δράση, θεατρική παράσταση κτλ) στα πλαίσια μιας Εκδήλωσης.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνει κάθε πόρος είναι:

 • Δημιουργός (πνευματική ιδιοκτησία) του πόρου (Μέλος ΔΕΠ όταν πρόκειται για Διάλεξη και Επιστημονικός Υπεύθυνος ή/και Οργανωτής στην περίπτωση του Γεγονότος)
 • Το Μάθημα ή την Εκδήλωση στα πλαίσια του οποίου δημιουργήθηκε ο πόρος
 • Μεταδεδομένα για τον πόρο (τίτλος, περιγραφή, ημερομηνία κτλ)
 • Πολυμέσα πόρου: αρχείο βίντεο, παρουσίαση PowerPoint, υπότιτλοι

Κατάλογος επιλογών Διαχειριστή

Μετά την επιτυχή σύνδεσή του ο χρήστης μεταφέρεται στον κεντρικό μενού επιλογών. Επιλέγοντας το "Περιεχόμενο" εμφανίζονται 4 επιλογές:

 1. Προσθήκη Διάλεξης Μαθήματος (Εισαγωγή νέου Πόρου)
 2. Προσθήκη Πολυμέσου Γεγονότος  (Εισαγωγή νέου Πόρου)
 3. Διαχείριση (Λίστα Πόρων)
 4. Διαχείριση Εκδηλώσεων

Προσθήκη Διάλεξης Μαθήματος (Εισαγωγή Νέου Πόρου)


Η σελίδα εισαγωγής νέου πόρου είναι διαιρεμένη σε tabs που διαχωρίζουν τα στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν για κάθε πόρο σε λογικές ενότητες:

Καρτέλα "Μάθημα"

 

Εδώ καταχωρούνται πληροφορίες που αφορούν τον ιδιοκτήτη (δημιουργό) του πόρου και το Μάθημα για το οποίο πραγματοποιήθηκε η Διάλεξη. Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Επιστ. Υπεύθυνος: Επιλέξτε τον ιδιοκτήτη (δημιουργό) του πόρου.  
  • Η λίστα περιορίζεται από τα δικαιώματα που έχετε. Για παράδειγμα, αν είστε διαχειριστής Τμήματος, εμφανίζονται όλοι οι καταχωρημένοι χρήστες (Διδάσκοντες) του τμήματος αυτού. Αν είστε διαχειριστής ιδρύματος, εμφανίζονται όλοι οι καταχωρημένοι διδάσκοντες του ιδρύματοςΑν ο ρόλος σας περιορίζεται σε διδακτικό προσωπικό, το πεδίο είναι προ-συμπληρωμένο με το όνομά σας.
  • πληκτρολογήστε μέρος του ονόματος που αναζητείτε για να περιορίσετε το εύρος της λίστας
 • Μάθημα: Επιλέξτε το Μάθημα για το οποίο πραγματοποιήθηκε η Διάλεξη
  • πληκτρολογήστε μέρος του ονόματος που αναζητείτε για να περιορίσετε το εύρος της λίστας
  • αν το μάθημα που αναζητείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, μπορείτε να το προσθέσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ανάθεση Μαθήματος". Στον αναδυόμενο διάλογο επιλέξτε το μάθημα που επιθυμείτε πατώντας το εικονίδιο στα δεξιά της γραμμής όπου εμφανίζεται ο τίτλος του. Στο μήνυμα ενημέρωσης πατήστε «ΟΚ» και στη συνέχεια «Κλείσιμο» για να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο. 
 • Μονάδα: Μπορείτε να προσθέσετε Τομέα, Κλινική, Εργαστήριο ή κάποια άλλη υποδιαίρεση του τμήματος, που προσδιορίζει ακριβέστερα την προέλευση του πόρου. 

Καρτέλα "Διάλεξη"

Εδώ καταχωρούνται πληροφορίες που αφορούν τον συγκεκριμένο πόρο (μεταδεδομένα).

 

Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τα παρακάτω στοιχεία:
Τίτλος*: Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τον πόρο. Περιγράφει με λίγες λέξεις το περιεχόμενο του πόρου.
Περιγραφή*: Πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή (ως 255 χαρακτήρες) για τον πόρο που εισάγετε.
Σειρά: Με αυτά τα πεδία μπορείτε να δώσετε μια σειρά προτεραιότητας σε παρόμοιους πόρους. Στο πρώτο κατά σειρά πεδίο, πληκτρολογήστε μια περιγραφή και στο δεύτερο έναν αριθμητικό προσδιορισμό (πχ. Διάλεξη 1, Μέρος 1, Ημέρα Α κτλ).

Ομιλητές*: Επιλέξτε τους ομιλητές της Διάλεξης.

 • Εξ' ορισμού εισάγετε αυτόματα ο Επιστ. Υπεύθυνος. Μπορείτε να τον διαγράψετε και να προσθέσετε όσους θέλετε από τη λίστα των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος που είναι καταχωρημένοι στο σύστημα.
 • Πληκτρολογήστε μέρος του ονόματος του μέλους ΔΕΠ που αναζητείτε για να περιορίσετε το εύρος της λίστας
 • Αν το μέλος ΔΕΠ που αναζητείτε δεν βρίσκεται στη λίστα ή  αν επιθυμείτε να προσθέσετε στους ομιλητές κάποιο πρόσωπο που δεν είναι μέλος ΔΕΠ, μπορείτε να τον προσθέσετε πατώντας το κουμπί "Προσθήκη Ομιλητή"

Θεματική Περιοχή*: Επιλέξτε τις κατηγορίες (μια ή περισσότερες) στις οποίες εντάσσεται το θεματικό περιεχόμενο του πόρου.

Λέξεις κλειδιά: Πληκτρολογήστε λέξεις κλειδιά, διαχωριζόμενες με κόμμα, που θα βοηθήσουν τους χρήστες στην αναζήτηση περιεχομένου.
Ημερομηνία*: Επιλέξτε την ημερομηνία που εγγράφηκε το βίντεο του πόρου.
Ώρα*: Επιλέξτε την ώρα που εγγράφηκε το βίντεο του πόρου.
Γλώσσα*: Επιλέξτε τη βασική γλώσσα των Ομιλητών.
Άδεια Χρήσης: Επιλέξτε την άδεια χρήσης του πόρου ως άδεια Creative Commons.
Εισαγωγικό Βίντεο Πνευματικών Δικαιωμάτων: Επιλέξτε αν θέλετε να αναπαράγεται ένα βίντεο πολύ μικρού μήκους, πριν από κάθε αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο του πόρου, το οποίο περιέχει μια ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων του βίντεο που ακολουθεί, ανάλογη με την άδεια που έχετε επιλέξει.

Εισαγωγή Λεζάντας: Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στην αρχή της αναπαραγωγής του βίντεο (για λίγα δευτερόλεπτα) μια λεζάντα με τον τίτλο του Μαθήματος και του Ομιλητές της Διάλεξης


Icon

*: Υποχρωτικά Πεδία

Icon

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ (TABS) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΡΟ. 

Πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση». Αν δεν υπάρχει λάθος ή παράλειψη στην εισαγωγή των στοιχείων θα δημιουργηθεί επιτυχώς ο πόρος όπως φαίνεται στο επόμενο στιγμιότυπο. Σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανιστούν στην οθόνη σχετικά μηνύματα λαθών οι παραλήψεων που πρέπει να διορθωθούν για να γίνει εφικτή η αποθήκευση του πόρου.

 

Καρτέλα "Πολυμέσα"

Σε αυτό το tab, μπορείτε να «ανεβάσετε» το αρχείο βίντεο/ήχου που συνοδεύει τον πόρο. Τα αρχεία που υποστηρίζονται σε αυτή την έκδοση είναι αρχεία βίντεο με κωδικοποίηση MP4 ή αρχεία ήχου, με κωδικοποίηση MP3. Κάντε κλικ στο «Επιλογή" και επιλέξτε το αρχείο βίντεο από τον τοπικό δίσκο. Κάντε κλικ στο «Μεταφόρτωση».


Ανέβασμα Πολυμέσων 


Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εμφανιστούν στην οθόνη, συνοπτικές πληροφορίες για το βίντεο (διάρκεια, ανάλυση κτλ), ένας player προεπισκόπησης, καθώς και 3 links, που αφορούν την επεξεργασία του αρχείου:

 1. Επεξεργασία: Μεταφέρεστε στο εργαλείο εικονικής επεξεργασίας βίντεο, όπου μπορείτε να «κόψετε» κομμάτια του βίντεο που δεν θέλετε να εμφανίζονται στον τελικό χρήστη κατά την αναπαραγωγή.
 2. Διαγραφή{*}: Διαγράφει το βίντεο (από τον πόρο και από τον δίσκο)
 3. Play: Ανοίγει τον Video Player για την αναπαραγωγή του βίντεο, μαζί με τη συγχρονισμένη παρουσίαση εφόσον αυτή υπάρχει.

 

Icon

*: Σημ: Η λειτουργία «διαγραφής» θα διαγράψει και όλα τα δεδομένα συγχρονισμού που τυχόν έχουν αποθηκευτεί για τον πόρο (βλ. επόμενη παράγραφο), καθώς επίσης και όλα τα αρχεία υποτίτλων που τυχόν έχετε «ανεβάσει»

 

Καρτέλα "Παρουσίαση"

Σε αυτό το tab, μπορείτε να «ανεβάσετε» το αρχείο παρουσίασης-Powerpoint που συνοδεύει τον πόρο. Τα αρχεία που υποστηρίζονται σε αυτή την έκδοση είναι

 1. αρχεία Powerpoint 2003 (κατάληξη ppt) και 
 2. αρχεία Powerpoint 2007 ή νεότερα (κατάληξη pptx). 
 3. Συμπιεσμένα ZIP αρχεία με περιεχόμενο το παραγόμενο (χρονισμένο) υλικό του SlideRecorder

 4. Συμπιεσμένα ZIP αρχεία με περιεχόμενο μετατροποιημένη σε εικόνες παρουσίαση
 5. Αρχεία PDF
Icon

Μεταφόρτωση Συμπιεσμένου Αρχείου από το λογισμικό Slide Recorder

To συμπιεσμένο αρχείο zip, πρέπει να έχει την παρακάτω δομή:

Filename.zip  

slideSync.xml

slides

  slide01.jpg

  slide02.jpg

…….

.……

  slide10.jpg

…….

…….

  slidexx.jpg

Μεταφόρτωση Συμπιεσμένου Αρχείου με Εικόνες

To συμπιεσμένο αρχείο zip, πρέπει να έχει την παρακάτω δομή:

Filename.zip

slides

  Slide1.jpg  

  Slide2.jpg    κ.ο. κ.

…….

.……

  Slide10.jpg 

…….

…….

  Slidexx.jpg


Κάντε κλικ στο "Επιλογή" και επιλέξτε το υλικό παρουσίασης από τον τοπικό δίσκο. Κάντε κλικ στο «Μεταφόρτωση».Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εμφανιστούν στην οθόνη, συνοπτικές πληροφορίες για την παρουσίαση (τίτλος, πλήθος slides κτλ), τα slides της παρουσίασης σε μορφή εικονιδίων, καθώς και 2 links, που αφορούν την επεξεργασία αρχείου και πόρου:

 1. Συγχρονισμός: Μεταφέρεστε στο εργαλείο συγχρονισμού παρουσίασης και βίντεο, όπου μπορείτε να συγχρονίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο με το χρόνο εμφάνισης κάθε διαφάνειας της παρουσίασης
 2. Delete{*}: Διαγράφει την παρουσίαση (από τον πόρο και από τον δίσκο)

Icon

*: Σημ: Η λειτουργία «διαγραφής» θα διαγράψει και όλα τα δεδομένα συγχρονισμού που τυχόν έχουν αποθηκευτεί για τον πόρο (βλ. επόμενη παράγραφο).

 

Για κάθε εικόνα της παρουσίασης, εμφανίζονται 2 links, που αφορούν την επεξεργασία της συγκεκριμένης εικόνας:

 1. Διαγραφή : διαγράψτε την συγκεκριμένη εικόνα από την παρουσίαση
 2. Αντικατάσταση : μπορείτε να αντικαταστήσετε, ανεξάρτητα, κάθε εικόνα της παρουσίασης με εικόνα τύπου jpg, που θα ανεβάσετε από τον υπολογιστή σας. Πατήστε το εικονίδιο "Αντικατάσταση" -> "Επιλογή Εικόνας -> Μεταφόρτωση
Καρτέλα "Υπότιτλοι"


Σε αυτό το tab, μπορείτε να «ανεβάσετε» αρχεία υποτίτλων που συνοδεύουν το βίντεο και κατ' επέκταση τον πόρο. Τα αρχεία που υποστηρίζονται σε αυτή την έκδοση είναι αρχεία υποτίτλων srt. Επιλέξτε πρώτα την γλώσσα των υποτίτλων που θέλετε να ανεβάσετε από τη λίστα και κάντε κλικ στο «Select Files". Επιλέξτε το αρχείο υποτίτλων από τον τοπικό δίσκο και κάντε κλικ στο «Upload Files». 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εμφανιστεί η νέα καταχώρηση στη λίστα των διαθέσιμων υποτίτλων, με δυνατότητα διαγραφής ενός ή περισσοτέρων αρχείων υποτίτλων από το αντίστοιχο link.

 

Καρτέλα "Προεπισκόπιση Τελικού Πολυμέσου"

 

Η συγκεκριμένη καρτέλα εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση που έχει προηγηθεί και έχει ολοκληρωθεί, πραγματική κοπή (Trims & Cuts) του αρχείου πολυμέσου (βίντεο ή ήχος) και ταυτόχρονα απενεργοποιούνται όλες οι υπόλοιπες καρτέλες. Σε αυτή την καρτέλα καλείστε να αποφασίσετε αν θα κρατήσετε ή θα απορρίψετε το τελικό πολυμέσο που παρήχθη από την κοπή των τμημάτων που επιλέξατε με τη χρήση του εργαλείου "Επεξεργασία Βίντεο/Ήχου".

Μπορείτε κάνοντας χρήση του player της σελίδας,  να αναπαράγεται το τελικό βίντεο με τις διαφάνειες συγχρονισμένες, προκειμένου να λάβετε την τελική σας απόφαση. Με την αποδοχή του τελικού πολυμέσου:

 1. Θα γίνει αντικατάσταση του υπάρχοντος πολυμέσου
 2. θα διαγραφούν τυχόν υπότιτλοι του υπάρχοντος πολυμέσου
 3. Σε περίπτωση που ο πόρος είναι δημοσιοποιημένος στο YouTube, θα πρέπει να κάνετε επαναδημοσιοποίηση

Δίδεται η δυνατότητα (και προτείνεται), ΠΡΙΝ την αποδοχή του τελικού πολυμέσου, να "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας το αρχικό πολυμέσο και τυχόν υπότιτλους που έχετε ανεβάσει.

Η απόρριψη του τελικού πολυμέσου, απλά σβήνει το παραχθέν πολυμέσο.           


Ετικέτες

Οι ετικέτες είναι ένα πληροφοριακό εργαλείο για κάθε διαχειριστή. Η χρήση των ετικετών δεν είναι υποχρεωτική και η ενημέρωσή τους ΔΕΝ είναι αυτόματη. Σε κάθε καρτέλα εμφανίζονται μια σειρά ετικετών στο κάτω μέρος της οθόνης, σχετικών με τα δεδομένα κάθε καρτέλας. Ο διαχειριστής μπορεί με την ενημέρωση των ετικέτων, να  κρατάει ένα αρχείο ενεργειών και ελλείψεων για κάθε πόρο. Η συστηματική ενημέρωση των ετικετών βοηθάει το διαχειριστή να βρει γρήγορα τους πόρους που παρουσιάζουν ελλείψεις, με βάση τις τιμές των ετικετών αυτών, στη σελίδα  Διαχείρισης (βλ. παρακάτω)

 

Η χρήση των ετικέτων είναι πολύ απλή. Επιλέξτε την τιμή που θέλετε από τη λίστα επιλογών κάθε ιδιότητας και πατήστε το κουμπί "Αποθήκευση". Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το πλαίσιο των ετικετών κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο βέλος δίπλα από τον τίτλο "Ετικέτες"


Προσθήκη Πολυμέσου Γεγονότος (Εισαγωγή Νέου Πόρου)

 

Η Προσθήκη Πολυμέσου Γεγονότος, είναι σχεδόν ίδια με την Προσθήκη Διάλεξης (βλ. παραπάνω). Διαφοροποιείτε  μόνο στην πρώτη καρτέλα*, η οποία τιτλοφορείται "Εκδήλωση" και στην οποία ο χρήστης καλείται να επιλέξει την Εκδήλωση στην οποία αναφέρεται ο πόρος που εισάγει. Οι Εκδηλώσεις που περιλαμβάνει η λίστα, διαφέρει ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη. Στο διδακτικό προσωπικό εμφανίζονται οι Εκδηλώσεις που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ή κάποιος διαχειριστής και στις οποίες εμφανίζεται ως ο Επιστ. Υπεύθυνος της Εκδήλωσης. Στους Διαχειριστές εμφανίζονται οι Εκδηλώσεις που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Ειδικά στους Διαχειριστές Συστήματος, εμφανίζονται όλες οι Εκδηλώσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην Διαχείριση Εκδηλώσεων.

*: Η δεύτερη καρτέλα, τιτλοφορείται "Πληροφορίες Πολυμέσου" και είναι ίδια με την καρτέλα "Πολυμέσο" της προηγούμενης παραγράφου.

 

Διαχείριση (Προβολή διαθέσιμων Πόρων)


Στην λειτουργία προβολής πόρων, εμφανίζονται όλοι οι πόροι που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα και για τους οποίους διαθέτετε δικαιώματα επεξεργασίας είτε σε λεπτομερή είτε σε συμπτυγμένη μορφή Αναζήτηση πόρων: Λέξεις Κλειδιά, Κριτήρια, Δυναμικά Φίλτρα & Ταξινόμηση


Στη σελίδα που εμφανίζεται υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές, που περιορίζουν τα αποτελέσματα με βάση κριτήρια, φίλτρα ή ταξινομούν τα αποτελέσματα με βάση το κριτήριο επιλογής:

 

Αναζήτηση Πόρων με ελεύθερο κείμενο

 

Μπορείτε να  αναζητήσετε πόρους, πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά στο πεδίο Αναζήτησης. Η αναζήτηση των πόρων πραγματοποιείτε σε όλες τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί για κάθε πόρο, με μεγαλύτερη βαρύτητα στην αναζήτηση των λέξεων κλειδιών να δίνεται στον τίτλο του πόρου.

Κριτήρια (Μπάρα αναζήτησης)

Τα κριτήρια περιορίζουν την αναζήτηση με βάση την επιλεγμένη τιμή του κριτηρίου. Κάθε κριτήριο λειτουργεί ανεξάρτητα και μπορεί να είναι ενεργό μόνο ένα σε κάθε αναζήτηση. Η επιλογή διαφορετικού κριτηρίου, ακυρώνει το προηγούμενο.

 1. Θεματική Περιοχή: περιορίζει τα αποτελέσματα στους πόρους που ανήκουν στην επιλεγόμενη θεματική κατηγορία.
 2. Τμήμα: περιορίζει τα αποτελέσματα στους πόρους που ανήκουν στο επιλεγμένο Τμήμα του ιδρύματος που διαχειρίζεστε ή ανήκετε. Στη λίστα εμφανίζονται μόνο τα τμήματα του ιδρύματος για τα οποία έχετε δικαίωμα διαχείρισης πόρων.
 3. Μάθημα: Εμφανίζει μόνο τους πόρους που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του επιλεγμένου Μαθήματος
 4. Εκδήλωση:Εμφανίζει μόνο τους πόρους που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της επιλεγμένης Εκδήλωσης
 5. Υπεύθυνος: Εμφανίζει μόνος τους πόρους στους οποίους επιστημονικός υπεύθυνος είναι το επιλεγμένο μέλος ΔΕΠ


Δυναμικά Φίλτρα 

Τα δυναμικά φίλτρα δημιουργούνται με βάση τα αποτελέσματα της αναζήτησης και έχουν σας στόχο την κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Τα φίλτρα εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της οθόνης μετά από μια αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε με  κριτήρια ή ελεύθερο κείμενο. Μπορείτε να φιλτράρεται τα αποτελέσματα με βάση τα παρακάτω φίλτρα:

 1. Θεματική Περιοχή: περιορίζει τα αποτελέσματα στους πόρους που ανήκουν στην επιλεγόμενη θεματική κατηγορία
 2. Τμήμα: περιορίζει τα αποτελέσματα στους πόρους που ανήκουν στο επιλεγμένο Τμήμα του ιδρύματος που διαχειρίζεστε ή ανήκετε. Στη λίστα εμφανίζονται μόνο τα τμήματα του ιδρύματος για τα οποία έχετε δικαίωμα διαχείρισης πόρων.
 3. Μάθημα: Εμφανίζει μόνο τους πόρους που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του επιλεγμένου Μαθήματος
 4. Εκδήλωση: Εμφανίζει μόνο τους πόρους που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της επιλεγμένης Εκδήλωσης
 5. Υπεύθυνος: Εμφανίζει μόνος τους πόρους στους οποίους επιστημονικός υπεύθυνος είναι το επιλεγμένο μέλος ΔΕΠ
 6. Οργανωτής Εκδήλωσης: Εμφανίζει μόνο τους πόρους που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της επιλεγμένης Εκδήλωσης και συμμετείχε ως οργανωτής, το επιλεγμένο Ίδρυμα, Μονάδα Οργανισμός κτλ
 7. Εμφάνιση: Επιλέξτε "Μόνο όσων διαχειρίζομαι" για να περιορίσετε τους εμφανιζόμενους πόρους, μόνο σε αυτούς στους οποίους είστε καταγεγραμμένος ως Δημιουργός ή Συντάκτης. Επιλέξτε "Μόνο όσων χρήζουν προεπισκόπησης" για να περιορίσετε τους εμφανιζόμενους πόρους, μόνο σε αυτούς που απαιτείται προεπισκόπηση και αποδοχή ή απόρριψη (έχει προηγηθεί πραγματική κοπή τμημάτων Trims και Cuts)
 8. Έλλειψη (Παρουσίασης/Πολυμέσου): Εμφανίζει μόνος τους πόρους για τους οποίους δεν συνοδεύονται από Παρουσίαση ή Πολυμέσο αντίστοιχα 
 9. Πηγή (IP Κάμερα/Συνεργείο Εικονοληψίας): Εμφανίζει μόνο τους πόρους που καταγράφηκαν από IP κάμερα ή συνεργείο εικονοληψίας αντίστοιχα
 10. Κατάσταση (Ιδιωτικό/Δημόσιο): Εμφανίζει μόνο τους Ιδιωτικούς ή Δημόσιους πόρους αντίστοιχα
 11. Είδος (Εκδήλωση/Μάθημα): Εμφανίζει μόνο τους πόρους που καταγράφηκαν στα πλαίσια μιας Εκδήλωσης ή ενός Μαθήματος αντίστοιχα
 12. Ετικέτες: Εμφανίζει μόνο τους πόρους που έχουν την επιλεγμένη τιμή, στην αντίστοιχη ετικέτα.


Το δυναμικό φίλτρο με όνομα, ίδιο  με το επιλεγμένο κριτήριο αναζήτησης, δεν εμφανίζεται.


Ταξινόμηση

Επιλέξτε το κριτήριο ταξινόμησης από τα διαθέσιμα: τίτλο, ημερομηνία δημιουργίας (προεπιλεγμένο), αριθμό εμφανίσεων σε τελικούς χρήστες καθώς και την αύξουσα ή φθίνουσα σειρά εμφάνισης.

Επιλογές πόρων

Για κάθε εμφανιζόμενο πόρο, υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

 1.  Πληροφορίες: Εμφανίζει τη σύνοψη του πόρου 
 2.  Επεξεργασία (πόρου): μεταφέρεστε στη σελίδα επεξεργασίας του πόρου, προκειμένου να αλλάξετε ή να προσθέσετε στοιχεία ή συνοδευτικά αρχεία (βίντεο, ήχο, παρουσίαση, υπότιτλους). Η σελίδα επεξεργασίας είναι ίδια με την σελίδα καταχώρησης νέου πόρου (βλ. παράγραφο 3.3)
 3. Επεξεργασία Video: εμφανίζεται εφόσον υπάρχει συνοδευτικό αρχείο βίντεο και σας μεταφέρει στο εργαλείο εικονικής επεξεργασίας βίντεο, όπου μπορείτε να «κόψετε» κομμάτια του βίντεο που δεν θέλετε να εμφανίζονται στον τελικό χρήστη κατά την αναπαραγωγή
 4.  Πολυμέσα: εμφανίζεται αντί του «Video Editor», όταν δεν υπάρχει συνοδευτικό βίντεο και σας μεταφέρει στη σελίδα επεξεργασίας πόρου και απ' ευθείας στο tab Video/Audiο
 5.  Play: εμφανίζεται εφόσον υπάρχει συνοδευτικό αρχείο βίντεο και ανοίγει τον Video Player για την αναπαραγωγή του βίντεο, μαζί με τη συγχρονισμένη παρουσίαση εφόσον αυτή υπάρχει
 6.  Synchronize: εμφανίζεται εφόσον υπάρχει συνοδευτικό αρχείο βίντεο και συνοδευτική παρουσίαση. Σας μεταφέρει στο εργαλείο συγχρονισμού παρουσίασης και βίντεο, όπου μπορείτε να συγχρονίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο με το χρόνο εμφάνισης κάθε διαφάνειας της παρουσίασης
 7.  Παρουσίαση: εμφανίζεται αντί του «Synchronize», όταν δεν υπάρχει συνοδευτική παρουσίαση και σας μεταφέρει στη σελίδα επεξεργασίας πόρου και απ' ευθείας στο tab Presentation

 

 

 Διαχείριση Εκδηλώσεων

Πρόσβαση στη Διαχείριση Εκδηλώσεων έχουν όλοι οι χρήστες με κωδικό στην εφαρμογή (Διαχειριστές, Προσωπικό Υποστήριξης και Διδακτικό Προσωπικό). Κάθε χρήστης μπορεί με τη βοήθεια των εργαλείων που παρέχονται να εισάγει ή να τροποποιήσει Εκδηλώσεις. Οι Εκδηλώσεις που έχει εισάγει κάθε χρήστης εμφανίζονται στη λίστα επιλογής Εκδήλωσης κατά την εισαγωγή "Πολυμέσου Γεγονότος".

Με την είσοδο στο διαχειριστή, εμφανίζεται η λίστα των Εκδηλώσεων στις οποίες ο συνδεδεμένος χρήστης έχει δικαιώματα τροποποίησης. Δηλαδή οι Εκδηλώσεις τις οποίες ο ίδιος έχει δημιουργήσει και οι Εκδηλώσεις στις οποίες αναφέρεται ως Υπεύθυνος Καθηγητής.

Πατώντας το σύμβολο "+" αριστερά από κάθε Εκδήλωση, εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες της Εκδήλωσης.

Πατώντας το κουμπί  στα δεξιά κάθε Εκδήλωσης, μπορείτε να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες της Εκδήλωσης.

Πατώντας το κουμπί , ανοίγει η φόρμα δημιουργίας νέας ΕκδήλωσηςΤα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

 1. Τίτλος Εκδήλωσης
 2. Τύπος Εκδήλωσης (επιλέξτε από τη λίστα)
 3. Οργάνωση (επιλέξτε από τη λίστα-μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν οργανωτή)
 4. Επιστημονικός Υπεύθυνος
  • Αν ανήκετε στο Διδακτικό Προσωπικό, το πεδίο είναι υποχρεωτικό και η λίστα περιέχει μόνο το όνομά σας
  • Αν ανήκετε στο Προσωπικό Υποστήριξης, το πεδίο είναι υποχρεωτικό και η λίστα περιέχει μόνο τα ονόματα των μελών ΔΕΠ  για τους οποίους έχετε δικαίωμα διαχείρισης τουλάχιστον ενός μαθήματος
  • Αν ανήκετε στους Διαχειριστές, το πεδίο είναι προαιρετικό. Στη λίστα εμφανίζονται όλα τα μέλη ΔΕΠ για τους οποίους έχετε δικαίωμα διαχείρισης περιεχομένου
 5. Κωδικός Πρόσβασης: Πληκτρολογήστε (προαιρετικά) έναν κωδικό πρόσβασης για την Εκδήλωση. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία κλειδωμένων ζωντανών μεταδόσεων που αφορούν την Εκδήλωση (βλ. Διαχείριση Χρονοπρογραμματισμού Διαλέξεων)
 6. Μονάδα: Μπορείτε να προσθέσετε Τομέα, Κλινική, Εργαστήριο ή κάποια άλλη υποδιαίρεση του τμήματος, που προσδιορίζει ακριβέστερα την προέλευση του πόρου. 
 7. Χώρος Διεξαγωγής
 8. Ημερομηνία διεξαγωγής

 

 Πατήστε "Αποθήκευση". Αν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις στη φόρμα, θα εμφανιστεί κατάλληλο μήνυμα. Με την επιτυχής αποθήκευση της νέας Εκδήλωσης, η φόρμα θα φύγει και θα γυρίσετε στη λίστα Εκδηλώσεων. Πλέον, μπορείτε να εισάγετε Πολυμέσου Γεγονότος για την νέα Εκδήλωση.
 

 • No labels